Publicerad 22 maj 2023

Digitalt utbildningspaket, förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Som förtroendevald har du ansvar för arbetsmiljön. För att du ska kunna känna dig tryggare i rollen finns ett utbildningspaket som består av filmer om regelverk på arbetsmiljöområdet.

Utbildningen riktar sig till både nya och mer erfarna förtroendevalda. Den består av fyra filmer på följande teman:

  1. Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter
  2. Kopplingen mellan arbete och hälsa
  3. Arbetsmiljö och sjukskrivningar
  4. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete gynnar verksamhetsutveckling

Du kan se filmerna i den ordning de presenteras eller välja det område du behöver fördjupa dig i. Total längd för samtliga fyra filmer är cirka 35 minuter. Arrangörer är SKR och Sobona. 

Arbetsmiljöansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Filmen beskriver uppdraget i det politiska mandatet att vara arbetsgivare. Som arbetsgivare är det en central uppgift att ha huvudansvaret för att försäkra en god arbetsmiljö. En förutsättningen för att arbetsmiljöarbetet ska fungera är en tydlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefer och arbetsledare. Filmen är cirka 10 minuter lång.

Kopplingen mellan arbete och hälsa

Filmen belyser en vanlig strategisk indelning av arbetsmiljöarbetet i tre delar: främjande, förebyggande och rehabiliterande/arbetsanpassande. Här belyses även några modeller för att beskriva kopplingen mellan friskfaktorer, arbete och hälsa. Filmen är textad och cirka 7 minuter lång.

Arbetsmiljö och sjukskrivningar

Filmen beskriver en generell utveckling inom arbetsmiljöområdet och kopplingen till hur sjuktalet varierar. Att prioritera arbetsmiljöarbetet är en förutsättning för att kommuner och regioner ska vara attraktiva arbetsgivare i rådande demografiska förändringar och välfärdens kompetensutmaningar. Filmen är cirka 11 minuter lång.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete gynnar verksamhetsutveckling

Filmen belyser hur ett systematisk arbetsmiljöarbete möjliggör en effektiv och välfungerande verksamhet. Här finns även en övergripande beskrivning av regelverket för arbetsmiljö. Filmen är textad och cirka 9 minuter lång.

Så kan styrelsen och politiker bidra till verksamhetens fokus på arbetsmiljö

Använd Suntarbetslivs kunskapsstöd om hur du sätter arbetsmiljön på agendan. Några tips är exempelvis att använda proaktiva nyckeltal, ha ett öppet samtalsklimat och säkerställa att det finns kompetens inom arbetsmiljö.

Styrelsen och politiker spelar roll för arbetsmiljön, Suntarbetsliv

Skrift: Så klarar du arbetsmiljöansvaret

För att vägleda dig på nästa sätt i arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö finns en skrift om förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner och regioner.

Så klarar du arbetsmiljöansvaret - förtroendevaldas arbetsgivarroll i kommuner och regioner

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.