Publicerad: 5 december 2017

Vägledning i arbetet med patientsäkerhet och arbetsmiljö

Verksamheternas arbete med patientsäkerhet och arbetsmiljö bör integreras i högre utsträckning. Som stöd har vi tagit fram en vägledning som beskriver och illustrerar likheter som finns mellan arbetsmiljölagen och patientsäkerhetslagen. Till vägledningen finns också en checklista.

Likheterna i lagstiftningarna är främst inom områdena årlig uppföljning, riskbedömningar, vidta åtgärder, handlingsplaner, utreda och anmäla.

Det finns dock regler i arbetsmiljölagen som inte har någon motsvarighet i patientsäkerhetslagen, till exempel krav på samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud. Patientsäkerhetslagen inkluderar även kravet på att patienterna och deras närstående ska få möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

I förbättringsarbetet är systematisk uppföljning och återkoppling till verksamheterna områden som ofta bör förbättras. Vi hoppas att vägledningen ska hjälpa er i arbetet.

Publikationer

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!