Publicerad: 11 mars 2020

Arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

Arbetsgivaren ansvarar för att verksamheten upprätthålls på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt, även vid ett epidemi- eller pandemiutbrott. Personalförsörjningen kan snabbt bli en prioriterad fråga och riskbedömning, förberedelser och planering är av yttersta vikt för att hålla igång verksamheten.

För att minimera risken för smittspridning och säkra personalförsörjningen kan det innebära att arbetsgivaren behöver fatta snabba beslut om exempelvis arbete hemifrån, återkallande av påbörjad semester och eller beordra övertid. Personalen som utför arbetsuppgifterna behöver kunna arbeta under så säkra förhållanden som möjligt, även under rådande förhållanden med Covid-19. Det är därför viktigt att arbetsgivaren gör löpande riskbedömningar utifrån verksamhet och omständigheter.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar

Anställningsvillkor

För regioners, kommuners och Sobonas medlemmar gäller kollektivavtalet HÖK och
dess bilaga Allmänna bestämmelser.

Huvudöverenskommelse (HÖK)

Allmänna bestämmelser

Arbetsgivaren har det direkta arbetsmiljöansvaret samt ansvaret för att vidta åtgärder som lindrar situationen vid ett virusutbrott. Ytterst är det verksamheten som ska kunna upprätthållas på ett så funktionellt och godtagbart sätt som möjligt. Det gör att respektive chef ska fatta beslut om att till exempel beordra övertid, jour och beredskap, förflytta personal, arbete på hemmaplan, häva påbörjad semester och ta in extrapersonal.

Behov av extrapersonal

SKR samlar kontaktuppgifter till kommuner och regioner som med kort varsel söker fler medarbetare.

Behov av extrapersonal relaterat till coronaviruset

Om du vill att din kommun eller region ska finnas med i sammanställningen, skriv några rader om vilken typ av kompetens eller till vilka områden ni söker och bifoga en länk till er jobbannons och skicka det till somia.frej@skr.se

Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!