Senaste nytt

 • Avhoppen bland förtroendevalda vanligast bland unga

  Antalet avhopp från kommunfullmäktige har minskat medan avhoppen från regionfullmäktige har ökat enligt SCB. Mer stöd behövs till förtroendevalda för att upprätthålla demokratin.
  2020-06-01 Demokrati, Politisk styrning, Val och maktfördelning
 • Modellkommuner ska stärka äldreomsorgens digitalisering

  SKR utser tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.
  2020-06-01 Digitalisering, Social omsorg, Äldreomsorg

SKR i debatten

 • Staffan Isling

  Nu behövs vila och återhämtning

  Vi är nu inne i den fjärde månaden i arbetet med att bekämpa coronaviruset. Medarbetarna inom vård och omsorg har jobbat långa pass i tuffa förhållanden under lång tid. De behöver få semester i sommar... 2020-06-02 Arbetsgivarfrågor Krönika
 • Nya arbetssätt och digitalisering är en nödvändighet

  Långtidsutredningen visar att en av de största utmaningarna framöver blir att få arbetskraften att räcka till. Det gör det nödvändigt att anpassa utbildningssystemet till framtida yrkesbehov, hitta ny... 2020-06-01 Ekonomi Blogg

Bedrägeriförsök via mejl

Vi på SKR, som många andra organisationer, är just nu är extra utsatta för attacker i form av phising (nätfiskemejl) och andra bedrägeriförsök via mejl. Om du fått mejl från SKR där du uppmanas klicka på en länk, försäkra dig om att det inte är ett försök till bedrägeri. Om du är osäker på om mejlet verkligen kommer från SKR, kolla med avsändaren. SKR vidtar alla möjliga tekniska åtgärder och har polisanmält händelsen.

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.