Publicerad 8 mars 2022
Nyhet

Nationella vårdplatsmål försvårar regionernas arbete

Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen att sätta mål- och riktvärden för antal vårdplatser på detaljerad nivå riskerar att försvåra regionernas arbete med att öka vårdens tillgänglighet.

Foto

Marie Morell

Regeringen gav förra veckan Socialstyrelsen i uppdrag att föreslå mål- och riktvärden avseende antal vårdplatser och beläggningsgrad på såväl regional nivå som på klinik- och enhetsnivå. Det innebär en långtgående styrning på en allt för detaljerad nivå, anser SKR.

– Att öka vårdens tillgänglighet är av högsta prioritet. För det krävs god tillgång till kvalificerad personal och en bred palett av olika insatser i kommuner och regioner, där antalet disponibla vårdplatser per vårdenhet är en pusselbit som inte kan isoleras från alla andra insatser. När staten nu beskriver hur regionernas planering och dimensionering ska ske på en detaljerad nivå försvåras arbetet med att öka vårdens tillgänglighet, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Coronapandemin har utsatt hälso- och sjukvården och vårdens medarbetare för en enorm press och viss planerad vård har blivit uppskjuten.

Regionerna arbetar målmedvetet för att öka tillgängligheten till vården, i det arbetet är två viktiga utgångspunkter de överenskommelser som SKR och regeringen tecknat för 2022 om ökad tillgänglighet i hälso- och vården samt god och nära vård. I dessa överenskommelser formuleras mål kopplat till vårdens tillgänglighet som regionerna arbetar för att uppnå, utifrån sina olika förutsättningar. De uppdrag som regeringen nu gett till Socialstyrelsen är inte fullt förenliga med dessa överenskommelser och riskerar därmed att försvåra regionernas arbete.

– Det är viktigt att frågor om tillgänglighet och vårdplatser lyfts i debatten, men det blir olyckligt om regionerna inte själva får ta det fulla ansvaret för hur de planerar och dimensionerar vården. För att säkra en jämlik vård är det bra med nationella mål, men att staten pekar ut hur regionerna ska arbeta blir inte bra för patienterna, vårdens personal eller för invånarna, säger Marie Morell.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.