Publicerad 18 mars 2023

Att lära av en kris - utvärdering av covid-19 pandemin

I september 2021 tillsatte SKR:s styrelse en programberedning om covid-19-pandemin. Uppdraget har varit att med utgångspunkt i erfarenheter och lärdomar från pandemin, peka på möjliga strategier och förslag på insatser som syftar till utveckling i kommuner, regioner och SKR. Med denna rapport sammanfattar beredningen sina samlade lärdomar, bedömningar och förslag. 

Tyngdpunkten har legat på lärande av våra erfarenheter. Arbetet har baserats på lokala pandemiutvärderingar från 80 kommuner och 19 regioner, på årsredovisningar, myndighetsrapporter, forskningsrapporter, kunskapsseminarier och egna studier.

Det här är en första version av rapporten, som publiceras i A4-format, utan formgivning. I maj kommer en slutredigerad, formgiven och tryckt rapport att finnas tillgänglig. Då blir det möjligt att ladda ned separata kapitel som pdf-filer för den som vill läsa eller skriva ut valda delar av rapporten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.