Publicerad: 13 december 2017

Nyhet

Fördjupat samarbete kring digitalisering

I samband med toppledarforumet DigiGov den 5-6 december 2017 kom SKL och regeringen överens om bland annat ett tätare samarbete i förberedelsearbetet för den nya digitaliseringsmyndigheten. 

Den 1 september 2018 etableras en ny myndighet som ska utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting. SKL kommer att jobba nära den organisationskommitté som ska förbereda etableringen av den nya myndigheten.

Den nya myndigheten välkomnas av SKL, som länge velat se en nationell kraftsamling för att främja digitaliseringen i offentlig sektor.

Myndigheten placeras i Sundsvall, och redan nu inleds förberedelsearbetet genom en organisationskommitté, som leds av Bengt Kjellson, generaldirektör för Lantmäteriet. SKL kommer att ha en aktiv roll i förberedelserna.

Ett led i arbetet är en mer systematisk samverkan mellan departementen, myndigheterna, SKL, kommuner, landsting och regioner. Processen för detta inleds omgående, efter ett handslag mellan SKL:s ordförande Lena Micko och civilminister Ardalan Shekarabi i samband med toppledarforumet DigiGov den 6 december.

Handslag för fördjupad digital samverkan

Organisationskommittén

Ordförande i organisationskommittén för det förberedande arbetet är Bengt Kjellson, generaldirektör för Lantmäteriet. Utredaren ska bland annat lämna förslag till myndighetens organisation, arbetsordning och verksamhetsplan. Inom myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ, där bland andra representanter för statliga myndigheter, kommuner och landsting och SKL ska ingå.

Hållpunkter innan organisationskommitténs slutredovisning

Organisationskommittén ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 augusti 2018.

Senast 1 februari 2018

Underlag för bland annat resursfördelning, verksamhetsplan och budget för 2018, samt eventuella förslag till avgiftsfinansierad verksamhet.

Senast 1 mars 2018

Budgetunderlag och verksamhetsplan för 2019–2021.

Senast 1 april 2018

Förslag till instruktion och regleringsbrev för myndigheten, nödvändiga författningsändringar och förslag till kompetensprofil för ledamöter i det rådgivande organet.

Regeringens direktiv till organisationskommittén

Intervju med Bengt Kjellson

Ordförande i organisationskommittén för nya Digitaliseringsmyndigheten är Bengt Kjellson. Här berättar han om arbetet med den nya myndigheten.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jenny Birkestad
    Avdelningschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!