Publicerad: 11 oktober 2018

Självstyret hotas i förslag till biblioteksstrategi

I dag presenteras ett utkast till en nationell biblioteksstrategi. Den visar tyvärr inte den potential som bibliotek har att bidra med till samhällsnyttan och de utmaningar vi står inför.

– SKL anser att bibliotekens främsta roll är att skapa samhällsnytta lokalt. Därför är det olyckligt att den nationella biblioteksstrategin handlar mer om att ge staten ett större ansvar än om hur man kan stärka kommuner och regioner i sitt uppdrag och ansvar att upprätthålla denna samhällsnyttiga funktion. En nationell strategi kan bara bli framgångsrik om huvudmännen kan känna igen sig i den och stå bakom den, säger Katrien Vanhaverbeke, chef för sektionen för lokal och regional utveckling på SKL.

SKL deltog tidigare med fem representanter i den referensgrupp som är kopplad till sekretariatet, men två av dem valde under våren 2018 att lämna gruppen. Redan hösten 2017 lämnade samtliga SKL-representanter ett skriftligt inspel till sekretariatet.

– Vi upplever att sakkunskapen och det som sades på referensgruppsmötena inte omhändertogs av sekretariatet. Flera av de förslag som sekretariatet föreslår är heller inte förankrade med referensgruppen, säger Katrien Vanhaverbeke.

Strategin missar bibliotekens potential

Sekretariatet skriver att de har försökt att ha ett användarperspektiv, men i sin nuvarande form är utkastet snarare biblioteksinternt. De föreslagna åtgärderna verkar snarare handla om att legitimera de olika bibliotekstyperna än att visa vad biblioteken ska bidra med. Utkastet till strategi visar tyvärr inte på den potential som bibliotek har att bidra till samhällsnyttan och de utmaningar som vi står inför.

– Den riktning som den nationella biblioteksstrategin nu tar är olycklig och saknar förankring i de lösningar som föreslås för de utmaningar som finns för biblioteken, säger Katrien Vanhaverbeke.

Kungliga Biblioteket kommer nu att hämta in synpunkter på sitt utkast och SKL kommer i samband med det att lämna skriftliga synpunkter.

Bakgrund

Den 8 maj presenterade Kungliga Biblioteket ett utkast till en nationella biblioteksstrategi. Kungliga biblioteket fick uppdraget av Kulturdepartementet 2015 och det ska slutredovisas i mars 2019. Kungliga biblioteket har utsett ett sekretariat som bland annat tagit fram en omvärldsrapport och ett antal fördjupande rapporter samt det nu presenterade utkastet.

De områden som sekretariatet har pekat ut i utkastet till strategi är följande:

  • Demokrati
  • Tillgänglighet
  • Utbildning
  • Läsning
  • Digitalisering
  • Infrastruktur

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maria Jacobsson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!