Publicerad: 12 juni 2015

Pressmeddelande

Fler heltider i kommunerna

På sex år har andelen medarbetare som jobbar heltid i kommunerna ökat med fem procentenheter. Det motsvarar 30 000 medarbetare. Hela ökningen har skett bland kvinnor.

– 30 000 fler undersköterskor och andra medarbetare jobbar heltid och får högre inkomst och pension – det är positivt! Att kommunernas arbete med heltidsfrågan ger resultat är bra av både jämställdhetsskäl och för att möta rekryteringsbehoven i välfärden, säger SKL:s VD Håkan Sörman.

Vårdare och två äldre brukare som är ute på promenad.

I kommunerna är 75 procent av medarbetarna anställda på heltid. Men många heltidsanställda, framför allt kvinnor, väljer själva att arbeta deltid. I dag är det 64 procent av kommunernas medarbetare som faktiskt arbetar heltid. Både andelen heltidsanställda - och andelen som faktiskt arbetar heltid har ökat med 5 procentenheter under de senaste åren. Det ofrivilliga deltidsarbetet – att medarbetare säger att de skulle vilja öka sin arbetstid - är vanligare i inom handeln och hotell- och restaurangbranschen, än inom områdena vård/omsorg och utbildning.

–  Rätt till heltid handlar inte bara om att öka möjligheterna att vara anställd på heltid. Det är lika viktigt att uppmuntra medarbetarna att jobba heltid och skapa förutsättningar för medarbetare att också gå upp i tid, säger Håkan Sörman.

Stora skillnader mellan kommuner

Även om heltidsutvecklingen i stort är positiv, är det stora skillnader mellan kommuner. I vissa kommuner jobbar nästan 9 av 10 medarbetare heltid, i andra kommuner är det under hälften. Heltidsfrågan är dock komplex. Det är en utmaning få ihop verksamheternas varierande behov av bemanning med medarbetarnas önskemål om arbetstider och heltidsanställningar.
Kiruna är den kommun i landet där flest medarbetare jobbar heltid.

– Man måste tänka lite nytt och kreativt för att få schemaläggning att fungera fullt ut med fler heltider. Vi kan dra nytta av medarbetarnas kompetens på bästa sätt utan att behöva ta in en massa extrapersonal, säger Ann-Sofie Reinerström, personalchef i Kiruna.
Falun är den kommun där andelen medarbetare som arbetar heltid har ökat mest.

– Framgångsfaktorerna har varit att ha ett politiskt beslut om rätt till heltid, att vi har låtit förändringarna ta tid, och att vi har jobbat mycket för att få med oss alla anställda på de förändringar som heltidsarbetet innebär, säger Sven Fernlund Skagerud, projektledare i Falun.

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!