Publicerad: 12 maj 2015

Rådslag om kulturskolans framtid

Den 11 maj arrangerade SKL ett rådslag för kultur- eller utbildningsnämndsordföranden samt kulturchefer för att diskutera kulturskolornas utmaningar och framtid. Syftet med dagen var att tydliggöra hur SKL ska arbeta framöver med frågor som rör barns och ungas möjligheter att utöva kultur i pedagogisk verksamhet.

Kulturskolans verksamhet är under ständig utveckling och förändring och SKL ser därför ett behov av att samla ledande företrädare för verksamheten för att samtala om kompetens, behov av utökad mångfald vad gäller utövare och kulturuttryck samt behov av statistik och forskningsinsatser.

Stort engagemang när kulturskolornas framtid diskuterades

Med fokus på barn och ungas möjligheter att utöva kultur diskuteras mål och syfte med verksamheterna samt utmaningar som kommunerna och verksamheterna står inför.

Med anledning av att regeringen tar nu fram en nationell strategi för kulturskolan var kulturdepartementet inbjudet för att presenterade direktiven för utredningen.

Dagen avslutades med en diskussion kring vilka huvudlinjer SKL bör driva i ett nationellt strategiarbete. Resultatet av dagens diskussioner tas nu vidare i det fortsatta arbetet och presenteras nu närmast för SKL: s beredning för kultur och fritid.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!