Publicerad: 30 mars 2016

Stora förbättringar för sjuka äldre

20 000 äldre behandlas inte längre med olämpliga läkemedel. Risk för undernäring upptäcks och åtgärdas. Personer med demenssjukdom får rätt omsorg – ångest och aggressivitet minskar. En slutrapport beskriver de stora steg som tagits på vägen mot världens bästa äldreomsorg.

Det är bara några av de förbättringar som kommit sjuka äldre till del sedan 2010, då den första överenskommelsen om sammanhållen vård och omsorg slöts mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Nu finns en slutrapport som dels beskriver de stora steg som tagits på väg mot världens bästa äldre omsorg, dels pekar på både hinder och systemfel som behöver åtgärdas för att alla svårt sjuka äldre ska få den vård och omsorg de har rätt att förvänta sig.

Slutrapport Bättre liv för sjuka äldre, stora förbättringar på kort tid

Sammanställd presentation från slutrapport (PDF, nytt fönster)

Ut och in på sjukhus

Vid satsningens start 2010 genomfördes en intervjuundersökning av nästan 300 sjuka äldre med stor konsumtion av vård och omsorg. De berättade om ett system där det var lättare att ringa efter ambulans och åka till sjukhus än att få en tid på vårdcentralen. Var femte sjuk äldre som skrevs in på sjukhus blev återinskriven inom 30 dagar. Användningen av läkemedel var hög liksom antalet läkemedel som förskrevs samtidigt.

Arbetar på nytt sätt

Idag, fem år senare, arbetar personal i vård och omsorg med nya standardiserade,
gemensamma och evidensbaserade arbetssätt. Systematiska skattningar och riskbedömningar gör att förebyggande åtgärder sätts in och det är möjligt att följa viktiga resultat i realtid. Förbättringsarbetet som sker i den ordinarie verksamheten ger resultat. Lust att lära och förbättra växer fram när teamet tillsammans reflekterar kring sina resultat.

Det är möjligt att göra stora förbättringar på kort tid!

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!