12 april 2022 kl. 13.00-15.30  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Tema jämställd socialtjänst: Ekonomiskt bistånd

Vad kan socialtjänsten göra för att främja jämställda levnadsvillkor för olika grupper av kvinnor och män? SKR bjuder in till seminarium om hur ekonomiskt bistånd kan bidra till att kvinnor och män får lika möjligheter att nå egen försörjning.

Anmäl dig

Länk till Zoom mejlas ut dagen innan seminariet. Du som anmält dig får även tillgång till en inspelad version, som kan ses fyra veckor efter sändning.

Innehåll

Utredningen Hållbar socialtjänst (SOU 2020:47) föreslår att socialtjänstlagens målbestämmelser kompletteras med att socialtjänsten, utöver jämlika, även ska främja jämställda levnadsvillkor. Här kan handläggning inom ekonomiskt bistånd spela en viktig roll, och bidra till att olika grupper av kvinnor och män får lika möjligheter att nå egen försörjning.

Att anta ett jämställdhetsperspektiv inom ekonomiskt bistånd handlar om att utjämna omotiverade skillnader – från bemötande och bedömning till utformning och uppföljning av insatser. Det kan även handla om att upptäcka och sätta in insatser vid våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck, som främst drabbar kvinnor och där ekonomin kan vara ett sätt för förövare att utöva kontroll.

Seminariet är det tredje i en serie av temaseminarier inom ramen för SKR:s Pilotprojekt för jämställd socialtjänst.

Pilotprojekt för jämställd socialtjänst

Målgrupp

  • Chefer, handläggare, politiker och utvecklingsfunktioner inom ekonomiskt bistånd, socialtjänst eller de regionala samverkans-och stödstrukturerna (RSS)
  • Andra som arbetar med jämställdhetsfrågor, mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i kommun, region, myndighet eller ideell sektor

Program

13.00–13.15 Välkommen

Ulrica Runemar, utredare avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR (moderator)
Maria Högkvist delprojektledare pilotprojekt för jämställd socialtjänst, SKR

13.15–13.35 Information från Socialstyrelsen

Anna-Karin Sandén och Samira Aqil, Socialstyrelsen, berättar hur myndigheten arbetar med jämställdhet inom ekonomiskt bistånd.

13.35–13.50 Utrikesfödda kvinnors väg mot arbete och självständighet, Köpings kommun

Anna Bernanker, verksamhetschef och Mikaela Olgemar, projektledare, berättar om Köpings arbete med ESF-projektet Kvinna in i Sverige – ett projekt för att öka jämställdheten och stärka utrikesfödda kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

13.50–14.05 Gruppdiskussion

14.05–14.20 Paus

14.20–14.45 Resultat från forskningsprojektet SUVEk

Carolina Jernbro, universitetslektor och Madeleine Andersson, projektkoordinator, Karlstad universitet, presenterar resultat från SUVEk, ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid FoU Välfärd Värmland. Syftet med studien är att öka kunskap om hur bakgrundsfaktorer (som kön, ålder, ursprung), behov och insatser påverkar kortvarigt och långvarigt biståndsmottagande.

14.45–15.10 Det sista skyddsnätet – villkorat utifrån kön?

Klara Hussénius, doktorand vid Stockholms universitet, berättar hur genusrelaterade föreställningar får betydelse i socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd. Bland annat presenteras resultaten från en stor studie om bedömningar av rätten till ekonomiskt bistånd i Sverige. Villkoren för klienterna lyfts också ur ett större perspektiv: Hur kommer det sig att de som befinner sig i inkomstfördelningens nedersta skikt förblir osynliga i jämställdhetsdebatten i Sverige?

15.10–15.30 Panel och avslut


Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Maria Högkvist, delprojektledare Pilotprojekt för jämställd socialtjänst, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR