Publicerad: 26 februari 2019

Uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påtalar att Skatteverket inte kan börja besluta om beskattningsåtgärder för uthyrning av vårdpersonal så länge rättsläget inte är klarlagt.

Skatteverkets ställningstagande Uthyrning av vårdpersonal, SKL:s skrivelse (PDF, nytt fönster)

Skatteverket har tidigare meddelat att beskattningsåtgärder inte kommer att vidtas på initiativ av verket avseende redovisningsperioder före den 1 juli 2019 med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom (HFD 2018 ref. 41) angående bemanningsföretags uthyrning av personal.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill påtala att Skatteverket inte kan börja besluta om beskattningsåtgärder så länge rättsläget inte är klarlagt.

HFD har, i angiven dom, avgjort fråga om ett bemanningsföretags uthyrning av anställd personal omfattas av undantag från mervärdesskatteplikt. Skatteverket går i sitt  ställningstagande längre i sin bedömning än vad som följer av domen och för närvarande väntar, enligt den information SKL fått, ett antal ärenden på att avgöras i Skatterättsnämnden.

För uttag av skatt fordras stöd i lag. SKL anser därför att Skatteverket inte kan vidta beskattningsåtgärder i andra fall än vad som direkt följer av HFD:s dom innan mervärdesskattelagens och direktivets bestämmelser blivit föremål för prövning i högsta instans.

Skatteverket kan inte lägga sin egen extensiva bedömning till grund för uttag av mervärdesskatt och Sveriges kommuner och regioner måste kunna vidta åtgärder (upphandlingar, ingående och tillämpning av avtal, ersättningsberäkningar, budgetarbete m.m.) i enlighet med klara och exakta regler. Således i enlighet med nuvarande tolkning och tillämpning avseende sjukvårdsundantagens lydelse och räckvidd.

SKL anser därför att beskattningsåtgärder tidigast kan vidtas från och med den tidpunkt en eventuellt ändrad rättspraxis föreligger från högsta instans.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Jeanette Fored
    Skatteexpert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!