Publicerad: 19 januari 2018

Nya öppna jämförelser om trygghet och säkerhet

SKL och MSB har nu publicerat 2017 års öppna jämförelser om trygghet och säkerhet i kommunerna. Tillsammans med jämförelserna presenterar vi också ett särskilt stöd för kommunernas arbete med och förebyggande av bostadsbränder.

SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerar årligen jämförelser av arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet. Jämförelserna visar vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har och de låter kommuner lära av varandra.

Tema: bostadsbränder

Temat i årets rapport är bostadsbränder och brandförebyggande arbete. Data har samlats in från framförallt de kommunala räddningstjänsternas händelserapporter, men också andra källor har analyserats och presenteras detaljerat för analys och slutsatser.

I rapporten finns även intervjuer med lokala aktörer som berättar hur de arbetar för att förhindra och hantera bostadsbränder samt hur de arbetar med individanpassat brandskydd.

Ta del av indikatorerna och rapporten

SKL:s arbete med trygghet och säkerhet

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!