OBS! Evenemanget är avslutat!2 mars 2022 kl. 10.00-10.45

Så kan vi främja samverkan mellan kommun och näringsliv gällande yrkesvux

Välkommen till en webbsändning där SKR och Svenskt Näringsliv presenterar en checklista för att stimulera samverkan mellan kommun och näringsliv gällande yrkesvux.

Innehåll

Ta del av seminariet direkt i spelaren. Sändningen spelas in och kommer att textas så att man kan ta del av den i efterhand.


SKR har tillsammans med Svenskt Näringsliv tagit fram en checklista för att stimulera samverkan mellan kommun och näringsliv. Målet är att få till en bra samverkan för ett stärkt och breddat utbud av utbildningar som motsvarar hela arbetsmarknadens behov samt ökar tillgången så att fler kan ta del av utbildning inom yrkesvux. Med hjälp av en stark samverkan skapas förutsättningar för stärkt nationell, regional och lokal kompetensförsörjning. Detta gynnar såväl kompetensförsörjningen som den enskilde studerande.

Målgrupp

Tjänstepersoner inom kommuner och regioner som arbetar med vuxenutbildningsfrågor och näringslivsutveckling.

Anmälan

Ingen anmälan behövs.

Medverkande

  • Monica Sonde (direktör för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR)
  • Magnus Wallerå (chef för avdelningen för kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv),
  • Tobias Fannkvist (utredare, SKR)
  • Hanna Cederkvist (policyexpert, Svenskt Näringsliv)
  • Marie Egerstad (chef vuxenutbildningen & Praktikplatsen.se, Göteborgsregionen GR)
  • Mats Andersson (expert kompetensförsörjning på Teknikföretagen)

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Tobias Fannkvist, utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR