Publicerad 6 maj 2022
Nyhet

Beslut om ersättning till kommuner för evakueringsboende

Nu har regeringen beslutat om hur kommunerna ska ersättas för att bistå staten med evakueringsboenden. Ett efterfrågat besked, som nu behöver följas upp av fler.

Roy Melchert.

Roy Melchert.

Det nya regelverket innebär att kommuner som efter dialog med Migrationsverket ordnat tillfälliga boenden, så kallade evakueringsboenden, ska ersättas med ett engångbelopp på 10 000 kronor per plats och 300 kronor per dygn som platsen varit iordningsställd.

− SKR förutsätter att ersättningen avser alla de platser som kommunerna snabbt iordningsställde efter uppmaning av länsstyrelserna, säger Roy Melchert, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Över 14 000 tillfälliga boendeplatser

Länsstyrelserna bad i början av mars, på uppdrag av Migrationsverket, samtliga kommuner att rapportera in tillfälliga boendeplatser då Migrationsverket inte hade kapacitet att erbjuda boende till alla som förväntades komma. På bara några dagar tog kommunerna fram 14 300 platser.

− För att säkerställa att människor som flyr från Ukraina ska få en trygg första plats att landa på har kommunerna med kort varsel hjälpt staten. I den extraordinära situationen var det prioritet framför att ekonomiska och formella förutsättningar var på plats, säger Roy Melchert.

Fler frågor behöver svar

Nu ligger ett förslag från regeringen om att kommunerna från 1 juli ska bistå med mer långsiktiga boende till personer under tiden de har tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Regelverket innebär att kommuner får skyldighet att ordna boende efter anvisning från Migrationsverket. Cirka 30 000 personer förväntas behöva boende under året.

− För att få en bättre ordning och reda och ett bra mottagande framåt måste regeringen skyndsamt komma med besked i en rad frågor. Det är helt avgörande för att kommunerna ska kunna förbereda sig för sitt nya åtagande, och det är bara sju veckor kvar, säger Roy Melchert.

SKR har i ett yttrande konkretiserat en rad frågor om ekonomiska och andra förutsättningar som behöver komma på plats för ett tryggt och hållbart mottagande.

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR