Publicerad: 13 januari 2020

Barnets rättigheter

De flesta verksamheter som barn och unga kommer i kontakt med finns i landets kommuner och regioner. SKR arbetar aktivt för att stödja arbetet med att stärka barnets rättigheter.

Beslutsfattande, lokalt och regionalt

I arbetet med att stärka barnets rättigheter i Sverige har SKR vid fyra tillfällen frågat medlemmarna vilka beslut de har fattat. Resultaten pekar mot en svag ökning av beslutsfattande rörande barnets rättigheter vid de tre första mätningarna. 2019 går siffrorna ner, utom för fråga 5 som visar att fler kommuner än 2016 har en person/funktion som samordnar arbetet med barnets rättigheter.

Enkäter skickades ut 2011, 2013, 2016 och 2019. Enkäten består av sju frågor, samma frågor varje år. Resultaten av de två första frågorna sammanställs och presenteras i form av kartor per län när det gäller kommuner och en rikstäckande karta när det gäller regionerna. Samtliga frågor presenteras i en enkätredovisning med ett resonemang om varje fråga. De två första frågorna rör beslutsfattande i fullmäktige eller styrelse om att arbeta utifrån konventionen om barnets rättigheter. I sammanställningen för 2019 presenteras resultaten för alla år i staplar och sist förs ett problematiserande resonemang om resultaten.

Rapporterna är tänkta att användas som underlag för fortsatta diskussioner och aktiviteter om hur Sverige kan flytta fram positionerna när det gäller att tillämpa barnets rättigheter, inte minst nu när konventionen blir svensk lag 2020.

Enkätredovisning, Lokalt och regionalt beslutsfattande om barnets rättigheter 2019 (PDF, nytt fönster)

Tabeller, Lokalt och regionalt beslutsfattande om barnets rättigheter 2019, tabeller (PPT, nytt fönster)

Tabeller, Lokalt och regionalt beslutsfattande om barnets rättigheter 2019, tabeller (PDF, nytt fönster)

Enkätredovisning, Lokalt och regionalt beslutsfattande om barnets rättigheter 2011 - 2016 (PDF, nytt fönster)

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör
  • Birgitta Andersson
    Utbildare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!