Publicerad: 10 februari 2020

Remissvar vårdförlopp

Sju vårdförlopp är nu klara för remiss. Mellan den 27 januari och den 6 mars 2020 är det öppet att lämna synpunkter.

Som en del i regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården ingår att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Arbetet stödjs av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Syftet med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.

Nu har nationella arbetsgrupper i regionerna tagit fram remissversioner för personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom följande diagnoser: höftledsartros, KOL, kritisk benischemi, reumatoid artrit, schizofreni förstagångsinsjuknande, sepsis samt stroke och TIA.

Intressentgrupper

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla intressenter är välkomna att lämna synpunkter till exempel patientföreningar, regioner, berörda professioner, kommuner med flera. Vi ser gärna att svaren samordnas inom organisation/förening.

Så här gör du

 1. Välj det/de vårdförlopp du vill lämna remissvar på.
 2. Ladda ner svarsmall för remissvar.
  Mall för remissvar (Word, nytt fönster)
  Mall för resmissvar (PDF, nytt fönster)
 3. Skicka remissyttrandet senast 6 mars 2020 till e-postadress:
  Kunskapsstyrning-vard@skr.se

Till varje vårdförlopp hör en konsekvensbeskrivning som bör läsas innan remissvar ges. Ta även del av den läsanvisning som finns i mall för remissvar. Där finns även övergripande information om bland annat uppföljning.

Det finns flera stödmaterial för införande och presentation av vårdförlopp.

Stödmaterial för arbetet med vårdförlopp

Höftledsartros

Vårdförlopp höftledsartros

Konsekvensbeskrivning höftledsartros

KOL

Vårdförlopp KOL

Konsekvensbeskrivning KOL

Kritisk benischemi

Vårdförlopp kritisk benischemi

Konsekvensbeskrivning kritisk benischemi

Reumatoid artrit

Vårdförlopp reumatoid artrit

Konsekvensbeskrivning reumatoid artrit

Schizofreni - förstagångsinsjuknande

Vårdförlopp schizofreni - förstagångsinsjuknande

Konsekvensbeskrivning schizofreni - förstagångsinsjuknande

Sepsis

Vårdförlopp sepsis

Konsekvensbeskrivning sepsis

Stroke och TIA

Vårdförlopp stroke och TIA

Konsekvensbeskrivning stroke och TIA

Vad händer sen?

Remissvaren kommer att behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar vårdförloppen.

Beslut om fastställande av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp fattas i regionernas nationella system för kunskapsstyrning den 17 april. Därefter beslutar regionerna om införande.

Frågor

Kontakta: Kunskapsstyrning-vard@skr.se

Informationsansvarig

 • Marie Lawrence
  Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!